از تاریخ : 95/10/19
قیمت خرید ما

استیل ٣٠٤         3950
سوفاله ٣٠٤        2800
استیل ٣١٦         4950
سوفاله ٣١٦        3800
12٪‏ نیكل            4700
20٪‏ نیكل            6700
بگیر ٤١٠             1000
بگیر  ٤٣٠            1200
هندى                 1500
منگنز نگیر           1400

تحویل انبار تهران
براى مقادیر كمتر از  ١ تن ١٠٠ تومان از قیمتهاى بالا كسر میشود.


در صورت تمایل جهت دریافت قیمتها به صورت آنلاین لطفا روی عکس زیر کلیک کنید